VM voor Dummies
Koepel ALMA

Welkom


Beste Bezoeker van deze website,


Onze Tempel, geÔnstalleerd voor de Zomerzonnewende


Toen ik een aantal jaren geleden werd aangesproken om samen met Broeders en Zusters uit verschillende ObediŽnties een soevereine, autonome werkplaats op te richten, leek me dat een fantastisch initiatief. Een uitdaging om met verschillende mannen en vrouwen die elkaar nog niet kenden en met een soms sterk verschillende maÁonnieke achtergrond samen te gaan zitten, de handen ineen te slaan en gezamenlijk te bouwen aan de Tempel van zichzelf en van de Mensheid. Een kans om de verspreide rijkdom samen te brengen.

Vrijmetselaar zijn is een overtuigd streven, het is geen eretitel. Je groeit diep vanbinnen en handelt ernaar, maar je bent het nog niet. Het stoort je daarom niet om de dingen die je doet of ziet regelmatig in vraag te stellen. Immers, je wilt de wereld om je heen daadwerkelijk mooier achterlaten dan je hem gevonden hebt. Je maakt jezelf een voortrekker in het grotere geheel. Juist die variŽteit van de deelnemers aan een Tempelzitting en een Broedermaal maakt het zo boeiend. Er is plaats voor verrijkende gesprekken en inzichten.


De Loge Jan van Eyck, met de leuze van de schilder ď(Zo schoon) Als ic canĒ, is een vereniging van Broeders en Zusters die elkaar tweewekelijks terugvinden in een veilige en warme omgeving, waar de Aloude Gebruiken der Vrije Metselaren ervoor zorgen dat er authentiek kan gecommuniceerd en van elkaar geleerd worden, geÔnterageerd en geÔntegreerd. Er is geen plaats voor dogmaís, taboes noch strategieŽn, erkenningen noch uitsluitingen. Er wordt gestudeerd, gezocht en gestreefd naar persoonlijke groei. Eeuwenoude tradities leren ons, en inspireren ons tot creativiteit, de alleroudste maÁonnieke traditie. Eenieder voelt zich verantwoordelijk voor het welslagen van de groep. De deuren staan steeds wagenwijd open voor Zusters en Broeders uit andere ObediŽnties, elk met hun vruchtbare accenten en inbreng.

Deze kleine, dynamische en charmante Werkplaats heeft een zeer trouw en groeiend aantal bezoekers. Niet alleen uit het Gentse, waar ze sterk is verankerd, maar ook tot ver daarbuiten, want ook met het buitenland zijn er hechte contacten. Ze wil een plaats zijn waar iedereen welkom is, een plaats waar men komt genieten van authentieke Rituelen en van Broederlijkheid, waar men diep met zichzelf en zijn sluimerende mogelijkheden kennismaakt.

Welkom dus, een uitnodiging om contact te nemen en een zitting bij te wonen, een uitnodiging ook om contact op te nemen indien je meer te weten wenst te komen over Vrijmetselarij, en eventueel een volgende stap in onze richting te zetten.

HvD

Gewezen†Voorzitter
(Maart 2012)