VM voor Dummies
Koepel ALMA

Loge Jan van Eyck


Jan van Eyck, Loge aan de voet van een Toren in aanbouw (detail van het Barbarapaneel)

Welkom op de pubieke site van de Vrijmetselaarsloge "Jan van Eyck", sedert 2006 actief in Gent. Haar zuilen werden plechtig opgericht bij de Lente-evening van 2008. Zij is gemengd, en onderschrijft, sinds haar oprichting, zonder aarzelen de geest en de letter van de "Gemeenschappelijke Verklaring".

Deze site, waarin u vrij kan rondsurfen, is bedoeld voor geïnteresseerde vrijmetselaars maar ook niet-vrijmetselaars.

Deze loge wil zich, in een eerlijke maar consequente poging, toeleggen op de essentie van de Vrijmetselarij, wat voor haar leden betekent: Broederlijkheid, Beleving, Bezinning. Alle bezoekende Zusters en Broeders zijn dus steeds welkom. De loge werkt heel traditioneel in de Moderne Franse Ritus, en legt zich speciaal toe op de kwaliteit van haar rituelen.

Ze telt talrijke, vaak wederkerende en warm onthaalde bezoekers, afkomstig uit alle lokale obediënties, ook reguliere, en niet zelden ook uit de buurlanden.

De naam "Jan van Eyck" werd gekozen naar één der beroemdste Gentse kunstenaars, auteur van één der grootste Europese kunstwerken, voor velen het summum van artistieke vaardigheid en afgewerkte schoonheid, en een beetje de grondlegger is van de schilderkunst der Vlaamse Primitieven en andere renaissanceschilders, zowel naar stijl als qua olieverf. Daarenboven was hij, volgens sommige onderzoekers, waarschijnlijk zelf lid van een inwijdingsgenootschap. Maar het meest wellicht om zijn dynamische kwaliteiten als mens, strevend naar vernieuwing, zelf de daad bij het woord voegend. Hij was ook een veelzijdig man, vertrouwensman van de Hertog van Bourgondië, en deed in die functie meerdere diplomatieke reizen naar Spanje en Firenze, waar hij innig contact had met de grondleggers van de Renaissancebeweging. Hij werkte ook een tijd lang in Den Haag. Hij was verder lid van een symbolische orde, misschen deze van het Gulden Vlies. En hij streefde ook bewust naar 'Schoonheid', misschien het meest vergeten element van de trits W:.K:.S:. Daarenboven nam onze werkplaats S:. als devies. En tenslotte is Van Eyck één der weinige schilders die een "loge" schilderde (de bouwhut aan de voet van de Barbaratoren, een schilderij dat in Antwerpen hangt). Redenen te over dus om deze figuur als naam te kiezen.

De loge behoort sinds 2009 tot de Universele Maçonnieke Alliantie (AL-MA), een "obediëntie" die de autonomie van de aangesloten loges maximaal respecteert, qua rituelen, lidmaatschap, benoemingen, contacten, enz. Ze is dus geen "wilde" loge. Alma is intussen uitgegroeid tot een alliantie van meer dan 40 loges in Frankrijk en daarbuiten, waaronder enkele kapittels en studieloges.

Jan van Eyck, als iedere doelbewuste loge, kenmerkt zich sinds jaar en dag o.m. door de voorrang die gegeven wordt aan het begrip Broederlijkheid, de volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de integratieve besluitvorming die verre de beperkende grenzen van de democratie overtreft, de hoge aanwezigheidsgraad, haar autonomie die duidelijk geleid heeft tot een merkwaardige en stabiele traditie-respecterende degelijkheid in vorm en geest van de werkplaats, het grote belang dat gegeven wordt aan de rituele symboliek (4 seizoensrituelen per jaar) die enorm gesmaakt worden door de talrijke bezoekers, het radicaal en consequent overstijgen van de muren die de klassieke obediënties sinds 1717 uit elkaar houden.

Zusters en Broeders, voelt u welkom. Geïnteresseerden, contacteert ons gerust. Een merkwaardig groot percentage van onze leden heeft immers zelf de weg naar de Tempelpoort gevonden.


NB. Ben je VM:. en wens je ongeveer maandelijks een uitnodiging voor onze Tempelzittingen toegestuurd te krijgen, stuur dan gewoon een email naar webmeester.jve@gmail.com met je voornaam, achternaam, B:./Z:., L:., O:., Ob:.