VM voor Dummies
Koepel ALMA

Historiek van de WerkplaatsLoge aan de voet van een toren, detail van het Barbarapaneel
door Jan van Eyck (Museum Schone Kunsten te Antwerpen)

2006

Een groep Gentse maçons, afkomstig uit diverse traditionele obediënties (GLB, GONl, RGLB, Lithos, VGLB), neemt zich voor een loge op te richten, en kiezen daartoe de naam "Jan van Eyck". Deze beroemde kunstenaar staat symbool voor schoonheid en vakkundige kwaliteit, en hij was wellicht lid van een toenmalig Geheim Genootschap. Hij is ook de enige ons bekende schilder die een loge heeft afgebeeld: een afgedekte "loods" aan de voet van een torengebouw (de zilverpunt-tekening van de legendarische martelares Barbara).

De groep groeit gestadig, en op 18 oktober tekenen de 9 Meesters de Beginselveklaring.

Op 6 december houden we onze eerste zitting met voordracht. Onderwerp: Hermes Trismegistos, de fictieve figuur die aan de basis ligt van het Alexandrijnse denken, dat onze Renaissance, waar ook Jan van Eyck duidelijk aan participeerde, sterk inspireerde.

2007

Op 24 januari komt een uitgenodigde zuster (DH) uitvoerig spreken over de figuur van Jan van Eyck, en over de biografische achtergronden en de mogelijke connecties die hij had met Geheime Genootschappen, zoals blijkt uit talrijke allusies in zijn kunstwerken.

Op 10 december wordt de Broederkring plechtig gesticht door de gezamenlijke ondertekening van een onderlinge stichtingsverbintenis.

2008

Op zaterdag 22 maart 2008, de dag van de Lente-evening, werd in Gent een nieuwe Loge met de naam "Jan van Eyck" opgericht, gemengd en arbeidend volgens de principes van het Vrij Onderzoek. Haar leuze is "Schoonheid". Deze oprichting werd voorbereid in een Broederkring sinds 2006. Ze greep plaats in de Tempel van de Verdegemstraat. Er waren meer dan 50 aanwezigen, waaronder meer dan 40 bezoekers, waarvan er 30 bleven voor het Broedermaal, samen met de 10 stichters. Haar stichtende leden waren afkomstig uit de meest diverse obediënties: GLB, RGLB, VGLB, GO Nederlanden, Lithos. Ze werd gepeterd door de A:.L:. Aqua, O:. Antwerpen, Lithos.

Wij ontvingen die dag al 3 aanvragen voor inwijding, 2 aanvragen voor loonsverhoging en één aanvraag voor toetreding. Er is een tweewekelijkse samenkomst op maandagavond. De zittingen zijn afwisselend een rituele Tempelzitting en een familiezitting. We hebben naast de bouwstukken, inwijdingen en loonsverhogingen een speciale aandacht voor jaargetijdenfeesten (Zomer- en Winterzonnewende, Lente- en Herfstevening). Steeds weer worden we aangenaam verrast door het grote aantal bezoekers, dat bijna steeds ons eigen ledental overtreft. 

2009

Op 1 december werd de werkplaats geïntegreerd in de Maçonnieke Alliantie "Alliance Maçonnique Universelle" (Alma), een koepel die, veel meer nog dan Obediënties en Confederaties, de autonomie en de soevereiniteit van de werkplaats respecteert, in die mate dat er zelfs geen hoofdbestuur / grootcomité / administratieve commissie is. De interacties  geschieden door persoonlijke contacten van gelijke tot gelijke (peer to peer), via persoonlijke contacten, door een intense internetcommunicatie dank zij een zeer moderne interactieve website, en door een speciale mentaliteit die leidt tot streven naar integratie en maximale verantwoordelijkheid.

2010

Ons lokaal is, in de stijl der vroegere Vrijmetselaars, gevestigd in een apart zaaltje van een herberg in Gent. Door het toenemend aantal leden en bezoekers zijn wij weldra verplicht een grotere Tempel op te zoeken. In 2010 gebruiken we voor onze Tempelzittingen een prachtige ruimte in Sint-Martens-Latem.

2011

Op 21 maart 2011 werd onder grote maçonnieke belangstelling (tientallen bezoekers uit verschillende obediënties, waaronder Nederlandse en Franse) de derde verjaardag van onze groeiende en bloeiende werkplaats gevierd in dezelfde Tempel waar zij opgericht werd. Een nieuwe voorzitter vangt zijn 3-jarig voorzitterschap aan. Naast het traditionele Broederlied zingen wij geregeld uit volle borst ons Logelied, een drinklied op de tonen van Boven Gent rijst.

2012

Wij bereiken in de loop van het jaar de kaap van 20 leden. De grootste helft der leden hebben wij zelf ingewijd, de anderen zijn afkomstig van diverse loges. Eén derde ongeveer zijn Zusters. Het verlangen groeit om, naar het voorbeeld van sommige andere Alma-loges, bij een zeker aantal leden, bv. ergens tussen 30 en 40, de loge vriendschappelijk op te splitsen, vanuit ons streven om die heerlijke sfeer van werken in een kleine, intieme groep zonder absenteïsme te bestendigen. 

2013

Al met 24 BB:. en ZZ:.. Tot onze grote vreugde keren we terug naar die prachtige grote Latemse Tempel, symbool van Licht, Openheid van Geest en Tolerantie. Er was weer een prachtig Europees Pinksterweekend in Zuid-Frankrijk. Het aantal bezoekers uit alle Belgische obediënties en uit Nederland blijft toenemen.

2014

De contacten met andere loges nemen enorm toe, o.m. door het geven van Bouwstukken in Belgische en buitenlandse loges, en het ontvangen van sprekers uit deze obediënties. Het aantal loges dat in onze arbeid echte, authentieke maçonnerie ontwaart, neemt toe, alsook hun bereidheid ons als bezoekers te ontvangen.