VM voor Dummies
Koepel ALMA

Belangstelling?

 Contact nemen


Eventuele kandidaten voor de Vrijmetselarij worden meestal herkend door geestesgenoten uit hun omgeving. Twee van hen vervullen mettertijd de rol van "peter" of "meter", en begeleiden de Zoekenden doorheen een grondige kennismakingsprocedure. Pas als dit beiderzijds tot voldoening leidde, volgt de Inwijding van de Zoekende. Deze aanmeldingsprocedure kan maanden tot langer dan een jaar duren, en is doorgaans zeer grondig. Het gaat immers om een keuze voor het leven.


Een andere toegangsweg is spontaan belangstelling tonen. Men spreekt dan iemand aan van wie men vermoedt dat die Vrijmetselaar is, of schrijft naar één der talrijke adressen die men tegenwoordig op internet vindt. Ook onze werkplaats staat uiteraard open voor dergelijke kandidaturen. Vervolgens krijgt men contact met een aantal Vrijmetselaars, waarvan sommigen de rol van "peter" of "meter" zullen willen vervullen, en de gebruikelijke kennismakingsprocedure start op.


U heeft de keuze tussen mannenloges, vrouwenloges en gemengde loges. Er zijn grotere (met meer dan 200 leden) en kleinere (met 20-40 leden) loges, zoals er grotere (vele duizenden leden) en kleinere (enkele tientallen of honderden leden) obediënties bestaan. Zoals steeds staan ook in Vrijmetselarij kwantiteit en kwaliteit niet noodzakelijkerwijze tot elkaar in verhouding. Hier vindt u ruime informatie over de verschillende mogelijkheden.


Soms gebeurt het dat de peter/meter de kandidaat naar een andere loge of obediëntie oriënteert, als die beter blijkt aan te sluiten met de aangevoelde behoeften.


Zelftoetsing


Heeft u belangstelling voor Vrijmetselarij? Dan is het nuttig uw motivatie(s) daartoe even te checken.


Verwacht u persoonlijk voordeel van  professionele, sociale of politieke aard, kies dan liever niet voor de Loge. Andere plaatsen zijn daar veel geschikter voor.


Zoekt u een plek voor boeiende maar vrijbijvende intellectuele en filosofische beschouwingen, ook daar is elders voldoende aanbod voor.


U lijkt vooral een geschikte kandidaat om "vrij" te "metselen" als het antwoord op de meeste van de volgende vragen positief is:

 • streeft u voortdurend en bewust naar een verbetering van de kwaliteit van de leef- en werkkring waarin u zich bevindt, eerder dan de schuld voor de middelmatigheid op anderen te projecteren?
 • kan u in mensen met beperkingen, of die sterk verschillen van u, ook het goede zien en bewonderen?
 • zet u zich méér in voor uw beroep dan uw collega's?
 • durft u in uw denken vernieuwend zijn en loskomen van bestaande routines, taboes en dogma's?
 • bent u bereid eerder te luisteren dan te willen overtuigen?
 • heeft u de neiging om nieuwe ideeën in de uwe te integreren?
 • bent u gewoon om spontaan belangstelling te tonen en waardering te uiten?
 • geeft u vaak zonder iets terug te verwachten, zoals ook u veel krijgt waar u niets voor teruggeeft?
 • gelooft u meer in het opbouwen van het positieve dan in het bestrijden van het negatieve?
 • vindt u dat uw verantwoordelijkheid eerder bepaald wordt door wat u kán doen, dan door wat u móét doen?
 • heeft u al enige ervaring met beroep en relaties? Vrijmetselarij verwijst in haar symboliek immers voortdurend naar de eigen levenservaringen, zowel positieve als negatieve.
 • besteedt u tijd aan het beleven van kunst en schoonheid?
 • vindt u dat het onbewuste steeds meer waardevolle intuïties bevat dan bewust kan geformuleerd worden?
 • zou u zich goed kunnen voelen in het beleven van eeuwenoude rituelen en het gebruik van symbolen om het onverwoordbare aan te geven?
 • kan u discreet omgaan met vertrouwelijke informatie?
 • schuwt u roddel en negatieve commentaar over afwezigen, ook al denkt u gelijk te hebben?
 • bent u in staat voldoende tijd vrij te maken voor wekelijkse bijeenkomsten?
 • kan u zich houden aan aangegane verbintenissen, ook al meent uw gevoel u daar soms van te mogen ontslaan?
 • zal u onvolmaakte situaties eerder willen bespreken en verbeteren dan ontvluchten?
 • voedt u uw eventuele kinderen op in dezelfde zin?
 • houdt u ervan om in een discussie elkaars standpunten nader te leren kennen en zo tot een beter begrip te komen van wat de ander beweegt?
 • spelen symbolen een belang in uw leven?
 • heeft u enig idee van hoe ritualen u zouden kunnen helpen bij uw zoektocht naar zingeving in uw leven?
 • trekt het u aan om over bepaalde levensvragen een nadere studie te verrichten, dan wel daarover met anderen van gedachten te wisselen?
 • ziet u ernaar uit om met mannen en vrouwen van diverse achtergronden iedere twee weken samen te komen en van elkaar te leren?
 • vrijmetselaars zijn ook maar mensen, en hun streven naar vervolmaking betekent niet dat zij van zichzelf geloven dat zij die al bereikt hebben. Ze blijven levenslang Leerlingen die willen arbeiden aan hun Ruwe Steen.


(wij vonden inspiratie op de -vroegere- publieke website van Les Elèves de Thémis, Antwerpen, en op de website van de A:.L:. Ziggurat, Den Haag, waarvoor onze dank).