Jan van Eyck

Jan van Eyck 3D Museum Brugge

In het Van Eyck jaar 2020 werden de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck getransformeerd tot fysieke sculpturen. Jan van Eyck is de bekendste van de Vlaamse Primitieven. 

vaneyck-22-1024x683

Met water en gips toverden 40 professionele artiesten uit 12 landen de kunstwerken om tot fysieke sculpturen in 3D. Ze gebruikten hiervoor niet minder dan 22 ton gips. De opbouw van het museum gedurende in periode van 70 dagen.

Sculpture Reality Experience

Het 3D Museum is een permanente tentoonstelling van 707 m² groot.

Bereid je voor op wandeling door de wereld van Jan van Eyck. Ontdek de geheimtaal van de Renaissance. Sta oog in oog met het Graafschap Vlaenderen uit de 15e eeuw.

Niet enkel Jan van Eyck, maar ook de voornaamste werken van Jheronimus Bosch en Hans Memling komen aan bod.

Je bezoekt het museum met een audogids.

Duurtijd bezoek: 1 – 2 uur.

vaneyck-10-694x1024

 

Bezoekersinformatie: www.museasculpta.be

En 2019, les peintures de renommée mondiale de Jan van Eyck, le plus important des primitifs flamands, ont été transformées en sculptures physiques.

vaneyck-21-1024x683

En utilisant uniquement de l’eau et du plâtre, une quarantaine d’artistes professionnels de 12 pays différents ont reproduit les détails des œuvres en taille réelle en 3D.

Le groupe d’artistes a utilisé pas moins de 22 tonnes de plâtre pour cela, pendant une période consécutive de 70 jours.

Sculpture Reality Experience

Le Musée 3D est une exposition permanente de 707 m².

Préparez-vous à une promenade dans le monde de Jan van Eyck et découvrez le langage secret de la Renaissance dans le comté de Vlaenderen du XVe siècle.

Non seulement Jan van Eyck, mais aussi les principales œuvres de Jheronimus Bosch et Hans Memling ont été recréées sous forme de sculptures physiques.

Vous visitez le musée avec un audio-guide. Durée de la visite: 1 à 2 heures.

vaneyck-15-694x1024

 

Plus d’informations: www.museasculpta.be

In 2019, the world-famous paintings by Jan van Eyck, the most important of the Flemish Primitives, were transformed into physical sculptures.

30-1-1024x683

With only water and plaster, around 40 professional artists from 12 different countries reproduced the details from the artworks in full size in 3D.

With only water and plaster artists reproduced the painting in 3D. The professional sculptors were invited from all over the world. We welcomed artists from 12 different countries.

The group of artists used no less than 22 tons of plaster. The museum is realised during a consecutive period of 70 days.

Sculpture Reality Experience

The 3D Museum is a permanent exhibition of 707 m² in size.

Prepare for a walk through the world of Jan van Eyck, and discover the secret language of the Renaissance in the County of Vlaenderen from the 15th century.

Not only Jan van Eyck, but also the main works of Jheronimus Bosch and Hans Memling have been recreated as physical sculptures.

You visit the museum with an audio guide.

Duration of the visit: 1 – 2 hours.

vaneyck-19-694x1024

 

More information: www.museasculpta.be

Jan-van-Eyck-1024x576
error: Content is protected !!